Misje parafialne 2022

Rozpoczęcie misji

W dniu 8 października 2022 r. w złotoryjskim kościele pw. św. Jadwigi rozpoczęły się misje parafialne. Poprowadził je o. Cherubin Żyłka, misjonarz miłosierdzia oraz proboszcz i gwardian parafii pw. św. Paschalisa w Raciborzu.

Podczas mszy świętej wieczornej proboszcz parafii św. Jadwigi w Złotoryi o. Bogdan Koczor modlił się z wiernymi o to, by misje te pozwoliły im wzmocnić miłość do Boga, tak aby Duch Święty przemienił ich serca i pozwolił wybrać im właściwą drogę. W trakcie nabożeństwa doszło do symbolicznego przekazania kluczy i stuły kapłańskiej na ręce o. Cherubina Żyłki.

Następnie głos zabrał sam misjonarz, który podkreślił,  że w 2001 r. gościł w złotoryjskiej parafii i że każda z misji pozwala mu odkryć coś nowego oraz przybliżyć się do Boga. Nawiązując do słów św. Franciszka z Asyżu: „Moi Bracia, chcę Was wysłać wszystkich do raju!” zaznaczył,  że celem naszej ziemskiej wędrówki jest zbawienie, zaś inne cele powinny być temu podporządkowane. Misje mają nas odnowić w Duchu Świętym,  umocnić naszą wiarę oraz miłość do Stwórcy. Bóg daje nam szansę nawiązania z nim relacji na nowo, a także do głębszego spojrzenia na nasze życie i relacje z bliźnimi. Uczy nas też miłosierdzia i chce, byśmy  osiągnęli żywot wieczny.

Zakończenie misji

16 października 2022 r. w złotoryjskim kościele pw. św. Jadwigi dobiegły końca misje parafialne prowadzone przez o. Cherubina Żyłkę- misjonarza miłosierdzia oraz gwardiana i proboszcza parafii pw. św. Paschalisa w Raciborzu. Były one połączone z obchodami święta patronki Śląska.

Podczas nabożeństwa o. Cherubin Żyłka podkreślił, że czas misji był dla wiernych czasem wzmocnienia swoich relacji z Bogiem, okazją do pogłębienia swojej wiary oraz zastanowienia się nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Dodał również, że św. Jadwiga uczy nas miłości do siebie i innych, serdeczności, niesienia pomocy potrzebującym, zaufania do Boga oraz godzenia się ze swoim losem.

Pod koniec nabożeństwa ojciec proboszcz Bogdan Koczor podziękował o. Cherubinowi Żyłce za to, że przeprowadził wiernych przez cały Boży tydzień, czas modlitwy i łaski dla złotoryjskiej parafii. Wyraził nadzieję, że misje te będą dla wiernych okazją do nawrócenia oraz pogłębienia ich życia duchowego. Z kolei o. Cherubin Żyłka podziękował parafianom za uczestnictwo w misjach oraz udzielił im uroczystego błogosławieństwa połączonego z odpustem zupełnym ku czci św. Jadwigi.

W trakcie mszy zbierano również pieniądze na rzecz klasztoru w którym posługuje ojciec misjonarz.

Po południu przed krzyżem na dziedzińcu odbyło się Nabożeństwo Krzyża Misyjnego. O. Cherubin Żyłka dokonał poświęcenia krzyży i dewocjonaliów. Podkreślił, że znak krzyża towarzyszy nam w codziennym życiu i jest nie tylko świadectwem męki Jezusa Chrystusa, lecz także jego miłości do nas i odkupienia za nasze grzechy. Ponadto wierni modlili się o boże miłosierdzie, pokój na świecie, nawrócenie grzeszników oraz wierne trwanie przy Jezusie i Maryi. Doszło również do odnowienia przez parafian aktu chrztu świętego oraz przymierza z Bogiem. Następnie wierni udali się do Kościoła, gdzie wspólnie z ojcem misjonarzem odmówili różaniec w intencji dziękczynnej za łaski doznane podczas misji i odnowy życia w duchu świętym oraz z prośbą o dalsze owoce misji na drodze do zbawienia. Odśpiewali również hymn pt. „Te Deum Laudamus”. Doszło również do symbolicznego przekazania kluczy i stuły przez ojca misjonarza na ręca ojca proboszcza, jako znaku sprawowania opieki nad wiernymi. Pod koniec nabożeństwa o. Bogdan Koczor oraz przedstawiciele wspólnot parafialnych podziękowali o. Cherubinowi Żyłce za głoszenie Słowa Bożego i duchowe przeprowadzenie wiernych przez cały tydzień misji, a także życzyli mu zdrowia, obfitości łask oraz owocnej służby duchowej. Z kolei ojciec misjonarz ucieszył się, że został życzliwie przyjęty przez złotoryjan i podziękował im za aktywne uczestnictwo w misjach modlitwy oraz wsparcie duchowe. Nabożeństwo zakończyło wspólne odśpiewanie przez wiernych i duchownych pieśni pt. „Idźmy, tulmy się jak dziatki”.

Marek Szalkiewicz

Nagrania z misji

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLJZ1mnJQ7woU4gTCjyc0Yd0HvKrHQs141&v=uW4cC00vqsw&layout=gallery[/embedyt]