o. Bogdan Koczor

Proboszcz, wikariusz domu, referent trzeźwości, mgr teologii
tel. 501 460 508
mail. ojciecproboszcz@franciszkanie-zlotoryja.com

o. Paulin Maria Adamowski

Wikariusz parafialny, mgr lic. teologii (moralnej)
tel. 793 430 907
mail. wikariusz@franciszkanie-zlotoryja.com

br. Jan Łabatczuk

Gwardian

o. Norbert Piotr Kiwus

Jubilat, rekonwalescent

o. Kryspin Zenon Bernat

Ekonom domu, duszpasterz, misjonarz ludowy

o. Cyryl Krzysztof Syndonin

Duszpasterz

br. Pacyfik Stanisław Głowacki

Zakrystian, furtian