SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Do udzielenia chrztu św. wymagane są następujące dokumenty:
Prosimy o przybycie obojga rodziców, chęć ochrzczenia dziecka należy zgłosić na miesiąc przed terminem w kancelarii.

 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Zaświadczenie dla chrzestnych wydane przez proboszcza swojej parafii
 3. Dowody osobiste rodziców
 4. Akt małżeństwa lub zaświadczenie o ślubie kościelnym – sakramentalnym
 5. Warunki niezbędne do zostania chrzestnym:
  • sakrament bierzmowania
  • jeśli w związku to związek małżeński sakramentalny (wyklucza z bycia chrzestnym związek cywilny lub partnerski)
  • udział w jednej nauce przedchrzcielnej

Nauki przedchrzcielne są konieczne dla rodziców chrzestnych i dla rodziców dziecka.
Zapraszamy do kancelarii parafialnej w II sobotę miesiąca o godzinie 12.00 – nauka potrwa 30 minut i otrzymają Państwo zaświadczenie o odbytej nauce i tym samym prawo do bycia chrzestnymi. Nauki można zrobić w dowolnym terminie przypadającym w II sobotę miesiąca.

Jeżeli chrzest ma być z innej parafii to na naukę przynosimy zgodę ks. proboszcza.

Sakramentu chrztu św. udziela się w niedzielę o godzinie 13.00, zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Spotkanie dla I, II, III roku katechumenatu (czyli uczniowie klas 6, 7 i 8) mają swoje spotkania z ojcem wikarym wg ustalonego harmonogramu.

SAKRAMENT POJEDNANIA

Sakrament pojednania jest udzielany codziennie, również w niedziele, 30 minut przed każdą mszą świętą, czyli od 6.30 oraz od 17.30. Ponadto w pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.00 do 18.00.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w czasie odwiedzin chorych oraz na każde wezwanie do chorego w domu lub w szpitalu. W szpitalu miejskim w Złotoryi opiekę duszpasterską nad chorymi sprawuje ks. kapelan szpitala z parafii NNMP w Złotoryi.

Odwiedziny chorych są zasadniczo w każdy pierwszy piątek miesiąca.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

 1. Metryki chrztu – wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
 2. Ostatnie świadectwo religii – koniec szkoły średniej lub zawodowej
 3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 4. Zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze), wydawane są na 3 miesiące przed terminem ślubu
 5. Zgoda proboszcza parafii panny młodej na ślub w naszej parafii
 6. Ważne dowody osobiste

Do spisania protokołu przedślubnego należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed ślubem.

Termin spisania protokołu przedślubnego ustala się indywidualnie z kapłanem w kancelarii.