ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT/ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 19.07.2024 r.

Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH związanych z renowacją Klasztoru Franciszkańskiego w ramach inwestycji pn. „Złotoryja, Klasztor Franciszkański-Czyszczenie i remont elewacji-kontynuacja prac w ramach kompleksowej rewitalizacji obiektu” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/11386/PolskiLad.


Parafia oraz klasztor składają serdeczne podziękowania darczyńcom, dobrodziejom i sponsorom.

Zamieszczona tutaj lista może być na życzenie ofiarodawców rozszerzona.
Bywa też, że przekazywane darowizny obłożono warunkiem anonimowości.