Parafia oraz klasztor składają serdeczne podziękowania darczyńcom, dobrodziejom i sponsorom.

Zamieszczona tutaj lista może być na życzenie ofiarodawców rozszerzona.
Bywa też, że przekazywane darowizny obłożono warunkiem anonimowości.


  1. W okresie 23.08.2022 – 09.12.2022 Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi zrealizował zadanie “Wykonanie remontu elewacji Klasztoru Franciszkańskiego wraz z odwodnieniem wirydarza” dofinansowane ze środków Funduszu Kościelnego. Całkowity koszt zadania wyniósł 52 716,20 zł, zaś kwota dotacji Funduszu Kościelnego – 40 000,00 zł.