Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 2022

8 grudnia 2022 r. w Kościele Katolickim obchodzono Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W związku z tym w złotoryjskiej parafii pw. św. Jadwigi odbyła się msza święta koncelebrowana, którą odprawili wspólnie: o. Paulin Maria Adamowski, o. Paweł Tarnowski oraz o. Bogdan Koczor.

Podczas nabożeństwa modlono się w intencji Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz Rycerzy Niepokalanej, w intencji o. Kryspina Bernata z okazji jego rocznicy święceń kapłańskich, a także zdrowie, błogosławieństwo Boże i prowadzenie Ducha Świętego. Ponadto wierni dokonali odnowienia Aktu Oddania się Jezusowi przez Maryję według traktatu św. Ludwika de Montfort. Powołano także nowe grupy modlitewne „Margaretka”, które otaczają swoją modlitwą o. Paulina Marię Adamowskiego oraz o. Pawła Tarnowskiego.

W trakcie mszy kazanie wygłosił o. Paulin Maria Adamowski. Podkreślił, że część ludzi lekceważy grzech i wymaga od Kościoła tego, by dostosował swoje nauczanie o moralności do aktualnie propagowanych nurtów. W ich opinii niewłaściwe postępowanie jest efektem niewłaściwie dokonanego przez nich wyboru. Zapominają przy tym, że przez życie w grzechu skazują siebie na potępienie. Podczas Uroczystości  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Bóg przypomina nam, że chce naszego dobra, pragnie oczyścić nas ze złych skłonności oraz przybliżyć do zbawienia. Zanim Jezus przyszedł  na świat, Bóg w swej mocy ochronił Maryję przed grzechem pierworodnym. Jako niewiasta odczuwała ból i cierpienie z powodu zachowań ludzi wiedzionych przez Szatana. Modlimy się do niej w różnych intencjach, gdyż jest pośrednikiem między Jezusem a ludem bożym, oddala od nas wszelkie demony oraz otacza miłosierdziem. Chrystus natomiast poświęcił krew i życie, aby zbawić nas  od grzechu.

Marek Szalkiewicz