400. Rocznica odnalezienia ikony Matki Bożej Łaskawej

18 grudnia 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zostały zorganizowane obchody Święta Światła. Dokładnie tam 400 lat temu podczas prac konserwacyjnych w zakrystii na pękniętą posadzkę padła smuga światła. Znak ten pomógł cystersom odnaleźć ukrytą w trakcie wojen husyckich skrzynię z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej. W obchodach wzięli udział pielgrzymi z dwóch złotoryjskich parafii: św. Jadwigi oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wspólnie z ks. Jarosławem Góreckim.

Uroczystość zainicjował spektakl teatru ognia wystawiony na placu przed bazyliką i przygotowany przez młodzież spod Wrocławia. Ten niesamowity pokaz będący połączeniem tańca z pochodniami i muzyki wywarł na widzach ogromne wrażenie oraz zapierał dech w piersiach. W tych młodych ludziach widać było ogromną pasję i zaangażowanie, a także to, że dzięki udziałowi w spektaklu mogli podziękować Bogu za duchowe wsparcie i jego opiekę.
Po zakończeniu widowiska w Sanktuarium odbyła się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego, ordynariusza diecezji legnickiej, podczas której dokonano przeniesienia cudownej ikony przed główny ołtarz. W trakcie nabożeństwa modlono się m.in. o zdrowie i łaski boże dla pielgrzymów ze Złotoryi. Podczas kazania nawiązując do słów św. Augustyna, św. Pawła oraz ewangelistów ksiądz bp Andrzej Siemieniewski podkreślił, że w każdym mroku i ciemności można odnaleźć światło, jakim jest Bóg. Światło to wlewa się nasze w dusze i serca, już od momentu narodzin. Ogarnie nas w pełni, gdy będziemy mogli odczytać dobrą nowinę, jaką są narodziny Jezusa Chrystusa. Ponadto ordynariusz diecezji legnickiej przypomniał, iż Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, a także obdarzył go wolną wolą i rozumem. Wiedział, że człowiek jest dobry. Jednakże na skutek grzechu człowiek odwrócił się od Stwórcy, a jego szlachetny obraz, jaki Bóg w nim stworzył uległ zniekształceniu i zatarciu. Ks. bp Andrzej Siemieniewski dodał, że wolna wola i rozum odzyskują swój blask w Chrystusie. To Pan Jezus przez swoje cuda, ofiarę na krzyżu, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie pozwala odnaleźć ikonę zagubioną przez człowieka. Z kolei Maryja uczy nas, co znaczy odnajdywać ikonę w swoim sercu. Tą ikoną jest ikona pełnienia woli Bożej oraz skierowania swojego rozumu na dzieła Boże. W tym miejscu Pan Jezus przywraca ją przez sakrament chrztu, słowo Ewangelii oraz posłuszeństwo bożej woli. Wskazał, że ludzie muszą odnawiać swoją ikonę, by mogła zajaśnieć w swoim blasku na nowo. Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, który ukoronował m.in. obraz matki Bożej Łaskwaej w Krzeszowie ordynariusz diecezji legnickiej zaznaczył, iż dzięki namalowanym słowem obrazom z Ewangelii, nie tylko poznajemy każdą scenę z życia Maryi i Jezusa, lecz także je kontemplujemy. W ich zrozumieniu pomagają nam modlitwy, adoracje i chwile w naszym codziennym życiu. Odkrywając te sceny, rozpoznajemy te tajemnice, do momentu aż ujrzymy boży blask. Naszym zadaniem jest więc ciągłe rozważanie tych tajemnic, odkrywanie ich światła i upodabnianie się z pomocą Ducha Świętego do obrazu Boga. Stwórca dał nam znak, jakim jest to, że Maryja wyda na świat Jezusa Chrystusa – syna bożego, który wybawi świat od grzechu.

Kolekta z mszy świętej została przeznaczona na Fundusz Obrony Życia oraz na pomoc dla domów dziecka w Kazachstanie.

Po nabożeństwie odbyła się krótka adoracja Ikony Matki Bożej Łaskawej. Następnie w ramach festiwalu „Radix Poloniae” pielgrzymi mieli okazję obejrzeć i wysłuchać kilkuczęściowego oratorium pt. „Deo Gratiae Sanctae Mariae” autorstwa ojca dominikanina Dawida Kusza (kompozytor) oraz ks. Łukasza Kutrowskiego (przygotowanie libretta). To piękne, poruszające i przygotowane na chwałę Bożą dzieło oparte na fragmentach Biblii oraz pismach św. Bernarda z Clairvaux zostało wykonane przez członków scholi z Klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, zespołu wokalnego „Cracow Singers” oraz muzyków z „Capella Grissoviensis”.

Na zakończenie uroczystości ks. Marian Kopko, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie podziękował twórcom oratorium i muzykom za przygotowanie koncertu oraz pielgrzymom za ich liczny udział w obchodach. Udzielił im również błogosławieństwa. Wszyscy razem odśpiewali wspólnie „Apel Jasnogórski”.

Marek Szalkiewicz

Wideorelacja

YouTube player

Relacje innych portali

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/267567,krzeszowskie-swieto-swiatla.html