Głodnych nakarmić, spragnionych napoić

6 listopada 2022 r. w złotoryjskim Kościele pw. św. Jadwigi gościł br. Rafał Gorzołka. Od 18 lat prowadzi kuchnię charytatywną mieszczącą się przy Klasztorze Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu-Karłowicach, a także jest prezesem Fundacji Antoni.

Kuchnia została założona w 1992 r. i jest największym tego typu punktem we Wrocławiu. Od 2015 r. jej działania kontynuuje Fundacja Antoni (jej nazwa pochodzi od imienia św. Antoniego z Padwy). Kuchnia zajmuje się wydawaniem darmowych posiłków dla osób najuboższych, bezdomnych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz gorących posiłków i herbaty osoby te zyskują również od duchownych wsparcie w rozwiązaniu trudnych dla nich problemów, szansę na lepszą przyszłość oraz możliwość zintegrowania się z innymi. Ponadto Fundacja Antoni zajmuje się m.in. poradnictwem dla kobiet będących ofiarami przemocy oraz osób uzależnionych, a także prowadzi kursy zawodowe. Działa przy niej również Klub Seniora „Nazaret”. Obecnie Fundacja organizuje działania na rzecz rodzin uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy. W swojej pracy br. Rafał Gorzołka i wolontariusze fundacji kierują się wersami z Biblii:

Cokolwiek czynicie, z serca, wykonujcie jak dla Pana, a nie ludzi

Kol 3, 23-24

Po każdej z mszy świętych odbyła się kolekta z której dochód został przeznaczony na dalsze funkcjonowanie kuchni charytatywnej.

Marek Szalkiewicz

Dostaliśmy również podziękowanie od br. Rafała Gorzołki:

Wrocław, 2022-10-24

Rev. O. Bogdan Koczor

Na  ręce Ojca Proboszcza pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla całej parafii i wszystkich dobrodziejów, za złożenie ofiary w wysokości 3880,00 zł, które przeznaczymy na zakup produktów do świątecznych paczek.

Bogu niech będą dzięki za otwartość serca i zrozumienie potrzeb przez Ojca Proboszcza i Parafian. Wierzymy, że  trud ten zaowocuje w niejednym sercu, które przez tę posługę Ojca i Parafian mogło poczuć odrobinę miłości i współczucia braterskiego.

          Bardzo jesteśmy wdzięczni za okazaną dobroć dla naszej działalności charytatywnej.

br. Rafał Gorzołka

  Prezes Fundacji