Ogłoszenia parafialne | 1 stycznia 2023

  1. Kancelaria par. z uwagi na kolędę czynna jest tylko sobotę w godz. 11-12.
  2. W niedzielę uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – początek roku – Msze św. rozpoczynamy od g. 9.00.
  3. W piątek przypada uroczystość Trzech Króli. – czyli Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
  4. Mszę św. za + Papieża Benedykta XVI odprawimy w Trzech Króli o g. 10.30.
  5. O g. 16.00 zapraszamy na wieczór kolędowy w wykonaniu naszej scholi parafialnej. Będzie okazja do wspólnego kolędowania.
  6. Program tegorocznej kolędy jest podany na naszej stronie internetowej i proszę o zapoznanie się z nim. Kolędę rozpoczniemy 2 stycznia od g. 16.00 od Nowej Wsi Złotoryjskiej i Wyskoku oraz ul. Klasztornej.