Intencje mszalne | 23 – 29 stycznia 2023

23.01.Poniedziałek
7:00Za parafian: o Boże błogosław. dla żyjących oraz dar nieba dla ++
18:00I. Za + Lecha Mroza (23 greg.)
II. Za + Waldemara Wilczyńskiego w 30-ty dzień po śmierci
24.01.Wtorek – wspomn. Św. Franciszka Salezego, bpa i dK
7:00W int. dobrodziejów kościoła, klasztoru i parafii, żyjących i zmarłych rodziców, rodzeństwa i krewnych zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom
18:00I. Za + Lecha Mroza (24 greg.)
II. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii i jej córki Laury z okazji urodzin
25.01.Środa – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOST.
7:00O błogosławieństwo Boże dla Barbary Kieruzal
18:00I. Za + Lecha Mroza (25 greg.)
II. Za + Cecylię Ślęzak
26.01.Czwartek – wspomn. Św. Tymoteusza i Tytusa, bpów
7:00 
18:00Za + Lecha Mrożą (26 greg.)
27.01.Piątek
7:00 
18:00I. Za + Lecha Mroza (27 greg.)
II. Za + Marię Dobosz w 41-szą rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Dobosz i Sołtys        
28.01.Sobota – wspomn. Św. Tomasza z Akwinu, prezb. I dK
7:00Za dusze w czyśćcu cierpiące
11:30Apostolstwo Trzeźwości
18:00I. Za + lecha Mroza (28 greg.)
II. Za + Marię Michler w 30-ty dzień po śmierci
29.01.4 NIEDZIELA ZWYKŁA  
7:00 
9:00I. Za parafian: o Boże błogosław. dla żyjących oraz dar nieba dla ++
II. Za ++ Genowefę, Stanisława, Annę i Tomasza z rodziny Bareła i za Piotra Żołnierewicz
10:30I. Za ++ Marię i Józefa, Jerzego i Pawła Blacha
II. Za + Juliana Zatorskiego w 10-tą rocznicę śmierci
12:00W intencji zmarłych z rodziny Grochowskich: Jadwigi w 45-tą rocznicę śmierci, Mieczysława w 39-tą rocznicę śmierci, Marii w 24-tą rocznicę śmierci, Pawła w 2-gą rocznicę śmierci
18:00Za +Lecha Mroza (29 greg.)