Intencje mszalne | 30 stycznia – 5 lutego 2023

30.01.Poniedziałek – wspomn. Św. Hiacynty Mariiscotti, dz.
7:00 
18:00I. Za + Lecha Mroza (30 greg.)
II. Za + Natalię Mazurczak w 30-ty dzień po śmierci
31.01.Wtorek – wspomn. Św. Jana Bosko, prezb.
7:00 
18:00I. W int. dobrodziejów kościoła, klasztoru i parafii, żyjących i zmarłych rodziców, rodzeństwa i krewnych zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom
II. Za + Janinę Piwko w 30-ty dzień po śmierci
01.02.Środa
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące (1 greg.)
II. Za + ks. Pawła Panasiuka w 22-gą rocznicę śmierci od Żywego Różańca
18:00I. Za + Mirosława Motykę w 30-ty dzień po śmierci
II. Za + Bronisława Mackiewicza w 30-ty dzień po śmierci
02.02.I-szy Czwartek – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące (2 greg.)
II. Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w intencji wspólnoty ojców i braci franciszkanów w Zlotoryi
18:00I. O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; w intencji WSD Franciszkanów oraz w intencji ministrantów i lektorów naszej parafii (od Żywego Różańca)
II. W intencji FZŚ, ojca asystenta Samuela oraz za ++ członków FZŚ; w intencji pokoju na świecie
III. Za + Zofię Białek w I-szą rocznicę śmierci    
03.02.I-szy Piątek miesiąca
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące (3 greg.)
II. Za + Joannę Kendyk o niebo dla niej
18:00I. W intencji wynagradzającej Najświętszego Sercu Pana Jezusa – od Straży Honorowej NSPJ
II. W intencji ++ Zofii i Wacława Grochowskich, ++ Adaminy i Walentego Nowakowskich
04.02.I-sza Sobota miesiąca
7:00I. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa oraz w intencji Ojca Świętego – od Żywego Różańca
II. Za dusze w czyśćcu cierpiące (4 greg.)
18:00I. O błogosławieństwo Boże dla Michała i Hassini o sakrament małżeństwa dla nich
II. Za ++ z rodziny Galickich
05.02.5 NIEDZIELA  ZWYKŁA  
7:00Za dusze w czyśćcu cierpiące (5 greg.)
9:00W intencji Wspólnoty Żywego Różańca
10:30I. Za + Bronisławę Popławską w 3-cią rocznicę śmierci
II. Za + Mirosława Hajduna i za ++ z rodziny
12:00W intencji Andrzeja z okazji 60-tej rocznicy urodzin
18:00Za parafian: o Boże błogosław. dla żyjących oraz dar nieba dla ++