Wspomnienia z Ziemi Świętej

19 lutego 2023 r. w salce audiowizualnej w złotoryjskim Kościele pw. św. Jadwigi odbyło się spotkanie uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej, która odbyła się w listopadzie 2022 r. Wspólnie z ojcem proboszczem Bogdanem Koczorem obejrzeli relację filmową z tej podróży przygotowaną przez Pawła Synowca. Pielgrzymka ta była dla nich okazją do pogłębienia swojej wiary oraz wzmocnienia duchowej łączności z trójjedynym Bogiem.

Marek Szalkiewicz