Msza święta i spotkanie z udziałem członków Wspólnoty Domowego Kościoła

21 maja 2023 r. w parafii pw. św. Jadwigi w Złotoryi gościli przedstawiciele Wspólnoty Domowego Kościoła z Rejonu Legnickiego, wraz z opiekunem- o. Grzegorzem Barcikiem, pełniącym posługę w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Wspólnie z o. Bogdanem Koczorem modlił się w intencji członków Wspólnoty oraz Państwa Marii i Zbigniewa Stelmachów z okazji ich 65. rocznicy ślubu.

Podczas nabożeństwa wierni wysłuchali kazanie o. Roberta Jurzysty, misjonarza pełniącego posługę w Togo (wcześniej prowadził misję w sąsiednim Burkina Faso). Wyjaśnił, iż wiele afrykańskich krajów dotkniętych jest biedą, trudną sytuacją społeczno-polityczną oraz wyzyskiem, jakiego doznawali (i doznają nadal) ze strony rządzących kiedyś ich ziemiami byłych mocarstw kolonialnych. Na tych terenach wiodącymi religiami są islam oraz wierzenia animistyczne. Chrześcijaństwo zawitało do tegoż rejonu wraz z przybyciem misjonarzy, którzy zaczęli organizować misje, które później zostały połączone w parafie. Dzięki gorliwej i ofiarnej działalności franciszkanów, modlitwom oraz materialnemu wsparciu mieszkańcy Togo, Burkina Faso oraz innych krajów afrykańskich uzyskali dostęp do edukacji i służby zdrowia. Misjonarze bowiem zajmowali się (i zajmują) zakładaniem nowych szkół i szpitali, w których rzesza nowych chrześcijan może skorzystać z nauki oraz opieki zdrowotnej, a także poznać Dobrą Nowinę. Nowe odwierty prowadzone przez zakonników umożliwiły tubylcom korzystanie ze świeżej wody pitnej. W głoszeniu Słowa Bożego mieszkańcom wiosek pomagają katechici, którzy w ciągu trzech lat zgłębiają wiedzę z zakresu filozofii, teologii oraz Liturgii. Wraz z tubylcami zajmują się uprawą roli. Zadaniem katechitów jest również dowożenie mieszkańców wiosek do znajdujących się w większych miejscowościach miejsc kultu. Ponadto od około 20 lat w Togo działa diecezja skupiająca duchownych będących obywatelami różnych krajów afrykańskich. Pod koniec kazania o. Robert Jurzysta nawiązał do słów Jezusa: »Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili« (Mt 25,40). Wyjaśnił, iż dzięki datkom ofiarowanym przez polskich wiernych misjonarze mogą nadal zajmować się krzewieniem Ewangelii wśród mieszkańców Afryki. Poprzez czynienie dobra i pomoc innym są w stanie uwierzyć w moc Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie odbyła się kolekta z której dochód został przeznaczony na pomoc misjonarzom z Barkoissi, w ich dalszej działalności duszpasterskiej.

Podczas mszy świętej swoim świadectwem wiary podzieliło się małżeństwo z 25-letnim stażem należące do Wspólnoty Domowego Kościoła. W ich życiu Jezus pojawił się, kiedy odczuwali oni pustkę i szukali swojej drogi życiowej. Podkreślili, że dzięki światłu, jakim jest Chrystus mogli wyzbyć się egoizmu, dostrzec potrzeby swoich dzieci oraz nauczyć się na nowo czerpać radość z wzajemnego dzielenia się sobą. Dzięki obecności we wspólnocie odczuwają ciepło płynące od Stwórcy. Celem działania Wspólnoty jest bowiem wzrastanie i umacnianie duchowe rodzin oraz małżeństw. Jej członkowie  spotykają się co miesiąc w kręgach składających się z 4-6 rodzin. Jest to dla nich okazja do wspólnej modlitwy z duchownymi wierni wspólnie z duchownymi, wspierania się w różnych sytuacjach, rozważania fragmentów Pisma Świętego a także rozmów na różne tematy dnia codziennego oraz związane z chrześcijaństwem.

 Po nabożeństwie w ogródku przyklasztornym odbyła się uroczysta uczta (agape) w trakcie której wierni mogli posilić się kiełbaskami, ciastem oraz napojami, a także wspólnie spędzili czas w miłej i przyjemnej atmosferze. Dzieci zaś miały okazję do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

Marek Szalkiewicz