XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

3 czerwca 2023 r.  w częstochowskim Klasztorze Paulinów na Jasnej Górze  odbyła się XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca. Udział w niej wzięły setki pielgrzymów z Polski i Świata. Wśród nich znaleźli się wierni ze złotoryjskich parafii (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, św. Jadwigi oraz św. Józefa Robotnika), wraz z ks. Jarosławem Góreckim. Pątnikom towarzyszyło hasło: „Różaniec siłą chorych i cierpiących”.

Pielgrzymka rozpoczęła się od przywitania pielgrzymów przez ks. Jacka Gancarka, krajowego moderatora Stowarzyszenia Żywego Różańca. Ponadto wierni odśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Odmówili Różaniec, rozważając tajemnice radosne, a także Litanię Loretańską, Ponadto głos zabrał ordynariusz archidiecezji częstochowskiej abp Wacław Depo. Podkreślił, że modlitwa różańcowa pomaga nam zjednoczyć się z Maryją i opowiedzieć jej o tym, co dzieje się w naszym życiu. Wyjaśnił również, że różaniec ma ogromną moc duchową. Dzisiaj ważna jest modlitwa o wzmocnienie wiary małżeństw i rodzin, które są miejscem zmagania o wierność łasce bożej i Chrystusowi. Odbyła się również medytacja z okazji pierwszej soboty miesiąca, a także spotkanie z przedstawicielami Papieskich Dzieł Misyjnych i redakcji czasopisma „Różaniec”. Wskazali oni na to, że katolicy mogą dzisiaj pełnić rolę ewangelicznych siewców, gdyż to oni krzewią miłość do Boga w ludzkich serca i dbają o to, by przez cały czas rosła i była umacniana. Modlitwa różańcowa przybliża nas do zbawienia i pomaga nam przetrwać w trudach codzienności.

Podczas pielgrzymki miała miejsce konferencja, którą poprowadził ks. Wojciech Bartoszek. Odnosząc się do własnych doświadczeń oraz świadectw m.in. bł. Pauliny Jaricot i św. Jana Pawła II wskazał, że modlitwa różańcowa uzdrawia naszą duszę i dodaje nam ulgi w cierpieniu oraz bólu. Dzięki niej łatwiej jest nam pogodzić się z chorobą,   podjąć starania w walce z nią, przetrwać trudny czas, docenić wartość życia oraz  pokonywać w tkwiące nas bariery.

O godz. 12:00 odbyła się msza święta pod przewodnictwem bp Jana Glapiaka, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Wygłosił on kazanie podczas którego odniósł się do rozważań św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI dotyczącego modlitwy różańcowej. Zachęcał do tego, by nie ustawać w tej modlitwie. Różaniec pozwala nam łatwiej znieść nasze cierpienie, wzmacnia nasze relacje z Maryją i Chrystusem, a także jest naszą ochroną przed złem. Modląc się na różańcu modlimy się również o pokój w naszych duszach oraz na całym świecie.

Na zakończenie pielgrzymki bp Jan Glapiak, przedstawiciele klasztoru paulinów oraz Wspólnoty Żywego Różańca podziękowali pątnikom za liczny udział w pielgrzymce, którzy całą swoją mocą oddawali Bogu cześć i chwałę. Zachęcili ich do ciągłej i wytrwałej modlitwy różańcowej w różnych intencjach. Udzielili im również błogosławieństwa i życzyli im obfitości łask bożych oraz udanego powrotu do domu.

Po południu złotoryjscy wierni wspólnie z ks. Jarosławem Góreckim przed pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zrobili sobie również pamiątkowe zdjęcia.

W 1836 r. bł. Paulina Jaricot założyła pierwszą Wspólnotę Żywego Różańca. Wprowadziła nową formę odmawiania tej modlitwy polegającą na rozważaniu poszczególnych tajemnic w różne dni tygodnia. Początkowo było ich piętnaście podzielonych na tajemnice: radosne, bolesne i chwalebne. Za pontyfikatu św. Jana Pawła II do tej modlitwy zostały dodane tajemnice światła. Bł. Paulina Jaricot znana była nie tylko ze swojej głębokiej wiary, lecz także pomocy osobom biednym, chorym i potrzebującym. Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVI i na mocy jego decyzji uzyskała status kanoniczny (27 stycznia 1832 r.).  Pierwsze wspólnoty Żywego Różańca pojawiły się w Polsce w XIX w. W 2012 r. KEP zatwierdziła ogólnopolską strukturę i statut Stowarzyszenia Żywego Różańca zatwierdzony przez KEP. W 2022 r. struktura tej wspólnoty została poszerzona o osobną gałąź, czyli Różaniec Rodziców.

Marek Szalkiewicz