XXIV Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół do Krzeszowa

2 września 2023 r. pod hasłem: »Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie« (J 2, 5). w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyła się XXIV Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół. Udział w niej wzięli wierni z parafii: św. Jadwigi oraz Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi, wraz z ks. drem Tomaszem Czernikiem.

Przybyli do sanktuarium pątnicy zostali przywitani przez miejscowych duszpasterzy, po czym odbyła się katecheza, którą poprowadził ks. Tomasz Ślazyk, dyrektor Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego Caritas „Dom na Białej Dolinie” w Szklarskiej Porębie. Wyjaśnił on, iż osoby niepełnosprawne mierzą się z różnymi problemami dnia codziennego. Powinny one dostrzegać przeszkody, jakie stają na ich drodze. Oddając się w opiekę Maryi, a także odkrywając jej dobro i piękno łatwiej jest im pokonywać zaistniałe trudności. Słowo zaś płynące z Ewangelii czyni je lepszymi ludźmi. Odwołując się do przypowieści o weselu w Kanie Galilejskiej ks. Tomasz Ślazyk podkreślił, iż dzięki Bożej Opatrzności osoby niepełnosprawne mogą dokonać czegoś, co wydawało im się wcześniej niemożliwe do osiągnięcia. Dobra Nowina niesie ze sobą uzdrawiającą moc i wiarę w lepsze jutro. W związku z tym nie można poddawać się mocy złego słowa, lecz stale umacniać się w wierze. 

Po zakończeniu katechezy w ramach Letnich Koncertów Organowych „Muzyka dawnych mistrzów” odbył się poruszający i pełen maestrii występ Pawła Szota, studenta Akademii Muzycznej w Poznaniu. Następnie pielgrzymi wysłuchali prelekcji dotyczącej historii Sanktuarium. Choć świątynia ta nazywana jest „Europejską Perłą Baroku”, to początek jej założenia datuje się na 1242 r. Wówczas to Anna Przemyślidka, wdowa po ks. Henryku Pobożnym sprowadziła do Krzeszówka benedyktynów z czeskich Opatowic. W 1289 r. opat Tschaca sprzedał dobra klasztorne księciu Bolkowi I Surowemu. 9 sierpnia 1292 r., książę w porozumieniu z Kapitułą Generalną i opatem hernykowskim Fryderykiem, sprowadził do Krzeszowa 12 zakonników cysterskich. Przeorem obwołano opata Teodoryka. Od 8 września 1292 r. klasztor ten znany jest jako Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Kilkukrotnie Sanktuarium doznawało zniszczeń ze strony m.in.  husytów (1426), lisowczyków (1622), oraz wojsk szwedzko- brandenburskich (1632). Obecną formę świątynia zyskała w XVIII w. W 1810 r. w wyniku sekularyzacji dóbr kościelnych dokonanych przez władze pruskie zarządzający opactwem zakon cystersów uległ kasacji. Obecnie w wolnej Polsce Sanktuarium należy do duszpasterzy Diecezji Legnickiej. Co roku w Krzeszowie przed uroczystością Bożego Narodzenia odbywają się obchody Święta Światła, podczas których upamiętnia się odnalezienie przez zakonników cysterskich Ikony Matki Bożej Łaskawej (1622), ukrytej podczas wojen husyckich.

W południe odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego, ordynariusza diecezji legnickiej. Podczas nabożeństwa modlono się w intencji osób niepełnosprawnych o wsparcie duchowe w ich codziennym życiu oraz o owocną pracę wolontariuszy Caritasu na rzecz potrzebujących. Dokonano również aktu zawierzenia się Matce Bożej Łaskawej. W trakcie homilii ksiądz biskup wyjaśnił, iż dotknięte różnymi schorzeniami osoby niepełnosprawne pokonują różne rekordy, jednak każda z nich robi to w zupełnie innym obszarze swojego życia. Jedne potrafią szybko przejść przez wyznaczoną ścieżkę, inne zaś potrzebują więcej czasu oraz pomocy swoich bliźnich w jej pokonaniu. Jezus zwraca się do nas słowami: »Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie« (J, 13, 34). Chrystus zachęca nas do poświęcenia swojego czasu osobom niepełnosprawnym, udzielenia im wsparcia, a także okazywania wobec nich ciepła, empatii, cierpliwości i serdeczności. Dzięki nim stajemy się bardziej wyrozumiali i otwarci na świat. Odwołując się do przypowieści o talentach ks. bp Andrzej Siemieniewski zaznaczył, iż osoby niepełnosprawne cały czas powinny pracować nad sobą i walczyć ze swoimi słabościami. Wykonywanie różnych czynności idzie im znacznie trudniej niż ludziom, którzy nie są dotknięci ułomnościami i schorzeniami. Ważne jest to, by cały czas pokonywały tkwiące w nich bariery, podążając przy tym drogą do zbawienia. 

Na zakończenie mszy świętej p. Ewa, będąca reprezentantką osób niepełnosprawnych oraz p. Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej podziękowali duchownym, stowarzyszeniom oraz fundacjom za organizację pielgrzymki i możliwość wzięcia w niej udziału, a także życzyli im zdrowia i obfitości łask. 

Po południu na podwórku przyklasztornym odbyło się wydarzenie „Dzielmy się radością”, podczas którego pątnicy odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz wspólnie odśpiewywali pieśni na chwałę Stwórcy. Obejrzeli również spektakl pt. „O Stokrotce, która pytała” przygotowany przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim. Spektakl ten jest baśnią o poszukiwaniu odwagi, miłości do Boga oraz o wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Aktorzy-amatorzy zachwycili widownię swoją wrażliwością oraz zaangażowaniem. Przedstawienie wywarło na pielgrzymach pozytywne wrażenie. Na zakończenie duszpasterze wspólnie z ks. bp Andrzejem Siemieniewskim podziękowali pątnikom za udział w pielgrzymce i głęboką modlitwę, a także udzielili im błogosławieństwa na drogę powrotną i zaprosili do udziału w przyszłorocznej pielgrzymce.

Marek Szalkiewicz