Nabożeństwo “Transitus” 2023

3 października 2023 r. w Kościele pw. św. Jadwigi w Złotoryi odbyło się nabożeństwo „Transitus”, podczas którego wierni upamiętnili odejście św. Franciszka z Asyżu do Domu Ojca, jednocześnie łącząc się duchowo z wszystkimi franciszkanami posługującymi na Świecie. Modlili się o życie wieczne dla zmarłych duchownych, owoce działalności misyjnej Zakonu Braci Mniejszych, liczne powołania kapłańskie oraz o Boże łaski dla całej parafii i osób uczestniczących w uroczystości. 

W pamiątkę śmierci Biedaczyny Bożego z Asyżu zaangażowali się ojcowie i bracia z parafii św. Jadwigi oraz członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. Wspólnie z pozostałymi wiernymi prosili św. Franciszka o wstawiennictwo u Boga. Odśpiewali pieśni upamiętniające patrona pokoju, ubogich oraz zwierząt. Wysłuchali również przypowieści o obmywaniu nóg uczniów przez Chrystusa (J 13, 1-17), fragmentu jednego z listów św. Franciszka oraz opisu jego odejścia z ziemskiego padołu napisanego przez św. Bonawenturę.

Głos zabrał również br. Jan Łabatczuk, gwardian Kościoła pw. św. Jadwigi w Złotoryi. Odnosząc się do słów: „Miłość nie jest kochana” podkreślił jak ważna dla św. Franciszka była miłość do Jezusa oraz drugiej osoby. Biedaczyna Boży z Asyżu zachęca nas do zaufania Chrystusowi, niesienia pomocy potrzebującym oraz okazywania życzliwości wobec bliźnich. Br. Jan Łabatczuk podziękował parafianom za okazywane wsparcie duchowe i materialne, a także życzył im obfitości łask Bożych.

Na zakończenie o. Bogdan Koczor udzielił wiernym uroczystego błogosławieństwa, po czym wspólnie z duchownymi odśpiewali oni pieśń pt. „Święty Franciszku, patronie nasz”.

Marek Szalkiewicz