Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej 2023

7 października 2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyła się Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Legnickiej. Uczestniczyły w niej setki pątników w tym grupa wiernych z Parafii pw. św. Jadwigi w Złotoryi, wraz z o. Paulinem Marią Adamowskim.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania pielgrzymów przez duchownych z krzeszowskiego Sanktuarium. Odmówili oni wspólnie Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego prosząc o pokój w Polsce, zdrowie i Boże łaski dla wszystkich parafian i duchownych z diecezji legnickiej oraz owocną działalność duszpasterską. Następnie odbyła się konferencja, którą poprowadził ks. Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wyjaśnił, iż Maryja zachęca nas do wsłuchiwania się w Słowo Boże i zgłębiania się w jego treść. Uczy nas wierności wobec Stwórcy, a także pokory i otwartości w stosunku do bliźnich. Jako Matka Jezusa uczula nas na bycie troskliwym w stosunku do dzieci i chce, byśmy doceniali je nawet za ich najmniejsze sukcesy. W rodzinie Jezusa, Józefa i Maryi rodzi się mała wspólnota, z której Kościół bierze swój początek. Naszą powinnością jest troska o przebieg Liturgii i pomoc duchownym w jej przygotowaniu. Wsłuchując się w Bożą Prawdę przemieniamy nasze serca i uczymy się miłosierdzia wobec rodzin, przyjaciół, duchownych oraz obcych osób. Maryja motywuje każdego z nas do wzmacniania więzi z Jezusem oraz przybrania postawy sługi pokornego i uniżonego przed Stworzycielem Nieba i Ziemi.

W południe odbyła się msza święta koncelebrowana, której przewodniczyli ks bp. Adrian Put, ks. Andrzej Siemieniewski (ordynariusz diecezji legnickiej) oraz ks. Piotr Wawrzynek (biskup pomocniczy diecezji legnickiej). Podczas nabożeństwa modlono się w intencji członków i zelatorów Wspólnoty Żywego Różańca o wszelkie potrzebne łaski i wierną służbę Stwórcy. Ks. bp Adrian Put w swojej homilii odniósł się do opisu Arki Przymierza, którą Naród Wybrany uznawał za symbol łączący niebo z ziemią, oddając jej nabożną cześć. Tą Arką dla chrześcijan jest Maryja, która została poczęta bez zmazy pierworodnej. Podczas spotkania Maryi z Elżbietą ukryty w jej łonie św. Jan Chrzciciel poruszył się z radości, iż kuzynka jego matki nosi w sobie Mesjasza, który zbawi ludzkość od grzechu. W ten sposób dał znak, iż Jezus jest Arką, która zawiera w sobie nowe przymierze pomiędzy ziemią a niebem. Ks bp Adrian Put podkreślił, iż podczas liturgii Bóg zostawia nam symbole, których nie zawsze jesteśmy w stanie dobrze odczytać. Ich znaczenie jest ogromne, gdyż dzięki nim jesteśmy w stanie zmienić swoje postępowanie. Zawarte w tych znakach słowo Boże pozwala stać się lepszym człowieka, pogłębia duchowość oraz więź z Jezusem. Dla każdego człowieka Liturgia jest szansą do pracy nad sobą i wzmocnienia własnej wiary. Poprzez dawane przez siebie znaki Bóg zachęca nas do niesienia pomocy osobom potrzebującym oraz okazywania wzajemnej troski. My jesteśmy Arką Przymierza, w której zawarty jest depozyt naszej wiary. Na nas spoczywa odpowiedzialność za to, by w dzisiejszych czasach pełnych zamętu i zwątpienia osoby odrzucające dobroć Stwórcy mogły mu zaufać i zacząć postępować zgodnie z jego nauką. 

Podczas mszy świętej dokonano Aktu Zawierzenia Matki Bożej Łaskawej. Głos zabrał również ks. bp Andrzej Siemieniewski, który zaznaczył, iż Dobra Nowina i znaki od naszego Ojca w Niebie otwierają nasze serca na dar jego dobroci i łaskawości. Podziękował również pielgrzymom za udział w pielgrzymce, wyrażając nadzieję, iż przyniesie ona w ich życiu obfite plony. Następnie ks. bp Adrian Put udzielił im uroczystego Błogosławieństwa.

Po zakończeniu mszy świętej pątnicy mieli czas wolny, który mogli przeznaczyć na pokrzepienie się zupą grochową lub ciastem. Następnie w Sanktuarium odbył się Przegląd Grup Folklorystycznych. Regionalne zespoły, które ubarwiły uroczystość zaprezentowały pieśni religijne oraz patriotyczne. Ich występy zachwyciły wiernych i zachęciły do wspólnej zabawy.

Pielgrzymkę zakończyło wspólnie odmówienie przez ks. Piotra Wawrzynka oraz kapłanów i pielgrzymów Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Marek Szalkiewicz