Intencje mszalne | 13 – 19 listopada 2023

13  XIPONIEDZIAŁEK
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 13
II. Za parafian: o Boże błogosław. dla żyjących oraz dar nieba dla ++
18:00I.Bronisławę Jaszczur i za ++ z rodziny
II. Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Nowickich 
14  XIWTOREK
7:00I. Za + Genowefę Leśniewską w 30 roczn + prosząc o niebo dla niej
II. Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 14
18:00W int. dobrodziejów kościoła, klasztoru i parafii, żyjących i zmarłych rodziców, rodzeństwa i krewnych zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom.
II O Boże błog. zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Żanety z okazji urodzin
15  XIŚRODA – wsp św. Alberta Wielkiego bpa i dra Kościoła 
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 15
II. Za + Krystynę Brojakowską w 6 roczn + i + Kazimierza, Petronelę, Julię i Józefę
18:00I. Za + Darka Chojnackiego w 22 roczn +
II. W int. Miłosza z ok 18 rocz urodzin o zdrowie błog. Boże, opiekę Matki Bożej w dorosłych życiu 
16 XICZWARTEK -roczn. Pośw. bazylik św. Piotra i Pawła 
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 16
18:00I. Za + Czesława Wątroba w 17 roczn + oraz za + mamę Hannę Wątroba
II. Za + Kazimierza Sukiennik
17 XIPIĄTEK – Św. Elżbiety węgierskiej zakonnicy
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 17
18:00I. O Boże błog w int. powołań do FZS oraz za asystenta O. Paulinę Marię i polecając ++ członków FZS
II. Za + Paulinę Gołębiowską w 2 roczn + 
18 XISOBOTA – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
7:00I. Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 18II. W int. Huberta z ok. 6 roczn urodzin o błog. Boże, opiekę Anioła Stróża oraz dar życia wiecznego dla + Zofii w 100 roczn urodzin
18:00I. Za + Jana Bodaka w 1 roczn + i za + Damiana Mika w 3 roczn + oraz za ++ z rodziny
II. Za + Janinę Chrapustę w 3 roczn +
19 XIXXX III NIEDZIELA Zwykła
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – greg 19
9:00I. Za + Janusza o życie wieczne
II. Za + Józefa Twardowskiego od dyrekcji i grona pedagogicznego i pracowników administracji oraz obsługi szkoły podst. Nr 1 
10:30I. Z ok. 50 roczn ślubu Grażyny i Ryszarda Raszkiewicz o Boże błog, zdrowie, wzajemną miłość i oraz w int. dzieci i wnuków
II. Za + Marka Klimaszewskiego i za ++ z rodziny
12:00Za + Romana Chrzanowskiego w 2 roczn + od żony, dzieci i wnuka
13:00Chrzest Miłosz
18:00Za + Marię I Jarosława Chrabczuk