Miejska Droga Krzyżowa 2024

26 marca 2024 r. ulicami Złotoryi przeszła kolejna już Miejska Droga Krzyżowa. Udział w niej wzięło kilkuset mieszkańców miasta wraz z duchownymi z parafii: św. Jadwigi oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystości upamiętniające mękę Jezusa Chrystusa rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawionej przez proboszczów obu złotoryjskich parafii: o. Bogdana Koczora oraz ks. Tomasza Czernika. Podczas nabożeństwa wierni wysłuchali kazania o. Bogdana Koczora poświęconego krzyżom, jakie niesiemy przez całe swoje życie. Tak jak Szymon Piotr zadał Chrystusowi pytanie: „Dokąd idziesz, panie?”, tak i my musimy znaleźć odpowiedź dokąd zmierzamy w naszej wędrówce po ziemskim padole. Syn Boży pragnie, byśmy naśladowali jego postawy i zmierzali ku świętości. Przemierzając Golgotę cierpiał dźwigając swój krzyż, a także doznając przykrości i cierpień ze strony owładniętych złymi podszeptami faryzeuszy. Oddał swoje życie, by wybawić nas od wszelkich nieprawości. Uroczystość Drogi Krzyżowej pomaga nam w przewartościowaniu naszego dotychczasowego życia, uświadomieniu sobie własnych grzechów, uwolnieniu od lęku i mąk, a przede wszystkim w pracy nad sobą. W tym dniu przemierzając ulice, którymi zazwyczaj zmierzamy na zakupy lub spacery, modlimy się nie tylko we własnych sprawach, ale również w intencji uświęcenia i pobłogosławienia wszystkich mieszkańców miasta, w którym na co dzień żyjemy.

Około godziny 19:00 złotoryjanie wzięli udział w procesji Drogi Krzyżowej. Wspólnie z duchownymi rozważali tajemnice męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Modlili się o nawrócenie grzeszników, przebaczenie, ukojenie w bólu, pokój na świecie i we własnych rodzinach, wszelkie potrzebne łaski oraz dary Ducha Świętego. Oddawali również cześć Synowi Bożemu śpiewając pieśni upamiętniające jego kaźń oraz zmartwychwstanie.

Procesja zakończyła się w Kościele pw. św. Jadwigi, gdzie kazanie wygłosił ks. Tomasz Czernik. Podkreślił, że patronka naszej śląskiej ziemi uczy nas miłości do bliźniego, bezgranicznego zaufania Jezusowi oraz poddaniu się jego woli. Udzielił również pątnikom uroczystego błogosławieństwa. Na zakończenie o. Bogdan Koczor podziękował wiernym za liczny udział w uroczystości Drogi Krzyżowej, po czym wspólnie z nimi zaśpiewał pieśń pt. „Kochajmy Pana”.

Marek Szalkiewicz