“Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”

13 kwietnia 2024 r. w Kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie  pięciu franciszkanów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Andrzeja Czai, ordynariusza diecezji opolskiej. W nabożeństwie wzięły udział nie tylko rodziny nowych prezbiterów, lecz także wierni z kilkunastu różnych parafii. Złotoryję reprezentowała grupa parafian z Kościoła św. Jadwigi wraz z br. Janem Łabatczukiem oraz br. Pacyfikiem Głowackim.

Na początku uroczystości głos zabrał o. Alard Maliszewski, minister prowincjalny w prowincji wrocławskiej św. Jadwigi Śląskiej. Zwracając się do nowo wyświęconych kapłanów podkreślił, że ich powołanie było znakiem od Boga, który swoją mocą przemówił do ich serc oraz dusz. Wybrał ich, by głosili oni Dobrą Nowinę. O. Alard Maliszewski przypomniał również o przypadającej w tym roku 800. rocznicy otrzymania stygmatów przez św. Franciszka. Biedaczyna z Asyżu towarzyszył bowiem Jezusowi w jego łaskach i cierpieniu. Naśladując patrona ubogich nowi kapłani przyjmują Chrystusa do swojego wnętrza. Wspólnie z Synem Bożym będą dokonywać wiekopomnych dzieł.

W trakcie nabożeństwa wierni oraz nowo wyświęceni klerycy wysłuchali kazania ks. bp Andrzeja Czai. Wskazał on, iż misją każdego kapłana jest dawanie wiernym świadectwa wiary oraz naśladowanie postawy Jezusa. Dbając o swój rozwój duchowy i intelektualny kapłani zobowiązani są do stałego umacniania swojej więzi z Chrystusem, a także służenia prawdzie, jaką jest Słowo Boże. Ważne jest, by podczas pełnionej posługi starali się, by nie upadać na duchu. W dzisiejszych czasach pełnych niepokoju oraz zamętu duchowni stali się obiektem prześladowań, oszczerstw i przemocy ze strony ludzi owładniętych mocą Niegodziwca, u których wiara została mocno zachwiana przez szerzące się zło. Zadaniem nowych prezbiterów będzie więc głoszenie wiernym Dobrej Nowiny, zachęcanie do walki o lepszy świat, modlitwy w intencji ocalenia zagubionych dusz ludzkich, obrona depozytu wiary, a także przywracanie nadziei w lepsze jutro. Neoprezbiterzy swoimi wysiłkami będą starać się odnawiać Kościół. Niczym pasterze będą dbać o swoje owce, budując i umacniając w nich zaufanie do Stwórcy. Powinni  przy tym dbać o własną wiarę. 

Najważniejszą częścią nabożeństwa była ceremonia przyjęcia nowych kleryków do stanu duchownego, podczas której dokonano m.in. aktów namaszczenia ich dłoni olejkiem krzyżma oraz nałożenia szat kapłańskich. Odebrali oni również przyrzeczenie, iż w swojej posłudze będą starali się postępować zgodnie z wolą Trójjedynego Ojca w Niebie.

Na zakończenie tego doniosłego wydarzenia neoprezbiterzy podziękowali Stwórcy za obdarzenie ich łaską kapłaństwa oraz prosili go o umocnienie ich wiary. Wyrazy dziękczynienia złożyli również na ręce rodziców, którzy ponieśli trudy w ich wychowaniu i zaszczepili u nich miłość do Jezusa. Dzięki wsparciu i modlitwom formatorów i duchownych w tym o. Alardowi Maliszewskiemu oraz rektorowi Seminarium o. drowi Oskarowi Maciaczykowi mogli dostąpić aktu przyjęcia święceń. Następnie ks. bp Andrzej Czaja złożył nowym duchownym życzenia zdrowia i owocnej służby, a także udzielił wszystkim wiernym uroczystego błogosławieństwa.

Po uroczystości w przyklasztornym ogrodzie odbyła się agape, podczas której wierni mogli posilić się posiłkiem, napić się kawy lub herbaty, a przede wszystkim wspólnie spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze wśród innych wierzących oraz nowych kapłanów, których mieli sposobność bliżej poznać.

Marek Szalkiewicz

https://wroclaw.gosc.pl/doc/8756253.Nie-upadajcie-na-duchu-ani-nie-bojcie-sie-swiata

https://opole.gosc.pl/doc/8756527.Ich-pierwszym-zadaniem-jest-towarzyszenie-Jezusowi