Pielgrzymka do Krakowa

22 maja 2024 r. grupa wiernych ze złotoryjskiej parafii św. Jadwigi udała się wraz z o. Paulinem Marią Adamowskim na pielgrzymkę do Krakowa. Wzięli oni udział w uroczystości ku czci św. Rity zorganizowanej przez Klasztor Augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej, podczas której wierni modlili się do patronki spraw trudnych i beznadziejnych o wstawiennictwo u Stwórcy oraz o przebaczenie ludziom. Wysłuchali również kazania poświęconego słowom Pana Jezusa: „Przykazanie nowe daję Wam byście się wzajemnie miłowali”. Dzięki jego posłannictwu i głoszeniu przez niego Słowa Bożego stare, oparte na sile i przemocy prawa, zostały zastąpione nowymi prawami opartymi na miłosierdziu dla bliźnich oraz szacunku dla Trójjedynego Ojca. Dzisiaj wiele społeczeństw jest mocno podzielonych przez działania polityków i mediów. Chęć odwetu i zemsty na drugiej stronie zawsze prowadzi do tragedii wielu niewinnych ludzi. Tymczasem należy odrzucić wszelkie uprzedzenia i pojednać się z drugą osobą, nawet wtedy, kiedy doznaliśmy z jej strony cierpienia. Dzięki modlitwom do Stwórcy oraz podejmowanym wysiłkom Św. Ricie udawało się pogodzić zwaśnionych przeciwników i zaprowadzić pokój w Cascii. Uczy nas ona tego, byśmy byli gotowi przebaczyć ludziom, którzy nas skrzywdzili i odważnie stawiali czoła sytuacjom, które dla nas są ciężkie i skomplikowane,

  W trakcie nabożeństwa kapłani dokonali poświęcenia róż będących atrybutem św. Rity. Udzielili także wiernym błogosławieństwa jej relikwiami.

Po mszy świętej pielgrzymi wspólnie z o. Paulinem Marią Adamowskim bądź we własnym zakresie mieli okazję zwiedzić różne krakowskie świątynie oraz zabytki w tym Wawel, Bazylikę Paulinów na Skałce, Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Sukiennice. Mogli również zjeść ciepły obiad, napić się kawy lub herbaty oraz wspólnie spędzić czas w miłej i ciepłej atmosferze.

Po południu pielgrzymi udali się do Opactwa Cystersów w Mogile. Wspólnie z przewodnikiem mieli okazję zwiedzić świątynię oraz dowiedzieć się więcej na temat jej historii. Mieli również okazję pomodlić się do Matki Bożej Mogilskiej oraz zobaczyć Krucyfiks Mogilski. 

Na zakończenie o. Paulin Maria Adamowski podziękował pątnikom za udział w pielgrzymce i wyraził nadzieję, że będą mogli oni za rok ponownie wybrać się do Krakowa.

Marek Szalkiewicz