Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Twardogóry

18 maja 2024 r. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze odbyła się Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Udział w niej wzięła grupa wiernych z parafii: św. Jana Chrzciciela w Legnicy oraz św. Jadwigi w Złotoryi wraz z o. Józefem Cydejko.

Pielgrzymka rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył o. Jozafat Gohly, asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz referent misji ludowych w Prowincji św. Jadwigi. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił o. Józef Cydejko, rezydent legnickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Przypomniał on wiernym, iż podczas okresu wielkanocnego na każdej mszy świętej odczytywane i rozważane są fragmenty Dziejów Apostolskich – księgi przedstawiającej historię początków Kościoła oraz prześladowań pierwszych chrześcijan. Mimo szykan i przykrości apostołowie przemierzali tysiące kilometrów, by głosić pogańskim ludom Dobrą Nowinę. Nie tracili nadziei w to, iż dzięki ich wysiłkom ludy te otworzą swoje serca na miłość Jezusa i uwierzą w jedynego prawdziwego Stwórcę. Tak samo jak uczniowie Chrystusa, także i współcześni katolicy są wyśmiewani, wyszydzani i atakowani przez wojujących ateistów, którzy z jednej udają zatroskanych o los Kościoła, zaś z drugiej spychają wiarę katolicką na margines i przemilczają to, co w niej dobre. Wiele narodów, które odeszło od Ewangelii, zaczęło wprowadzać prawa sprzeczne z porządkiem naturalnym i Dekalogiem. O. Józef Cydejko podkreślił, iż w naszej gestii leży ochrona depozytu wiary przed atakami ludzi owładniętych mocą Niegodziwca. Podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r. św. Jan Paweł II zwrócił się do słuchającego go tłumu ze słowami: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”. Słowa te pozostają aktualne również i w dniu dzisiejszym. Starajmy się więc naśladować Jezusa i postępować zgodnie z jego naukami. Zachęcajmy innych do rozważania Słowa Bożego. Dzięki naszym wysiłkom będą mogli podążać ścieżką ku świętości.

Po mszy świętej głos zabrał administrator twardogórskiej świątyni ks. Tomasz Hawrylewicz, który opowiedział o powstaniu parafii i prowadzonej tam posłudze. Pątnicy obejrzeli film przedstawiający historię Sanktuarium. Zostało ono wybudowane w stylu neogotyckim w latach 1874-1876 pod nadzorem Hermana Gläsnera według projektu architektonicznego Karla J. Lüdecke. Przed 1945 r. świątynia pełniła funkcję kościoła ewangelickiego. Pierwszym proboszczem twardogórskiej parafii po powrocie Dolnego Śląska do Polski został ks. Jan Duniec z Ostrzeszowa. W nowym miejscu zauważył wiszący na ścianie portret Marcina Lutra, który nagle z niej spadł. Na skutek tego zdarzenia wspólnie z wiernymi zdecydował się dostosować świątynię do sprawowania obrzędów katolickich. Parafia w Twardogórze została przeznaczona pod Zarząd Towarzystwa Salezjańskiego, którzy sprawuje na nią pieczę do dnia dzisiejszego. W centralnym punkcie Kościoła znajduje się stworzona przez Jana Szczerkowskiego figurka Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Przed wybuchem II wojny światowej otrzymał on od jednego z kościołów z województwa lwowskiego zlecenie na wykonanie ołtarza głównego. Jednakże nie udało mu się dokończyć dzieła. Wojska niemieckie zajęły pracownię szkolną, w której znajdował się posążek wraz z konstrukcją, a następnie wyrzuciły je na podwórze. Figurkę Madonny znalazła Julia Piwowarska, która schowała ją na strychu dawnej szkoły salezjańskiej. W 1943 r. Twardogóra ucierpiała w wyniku nalotu dokonanego przez samoloty amerykańskie. Jednakże sama rzeźba w niewytłumaczalny sposób nie ucierpiała. Julia Piwowarska przetransportowała Madonnę w inne miejsce, a w 1945 r. umieściła ją u siebie w domu, w którym niebawem wybuchł pożar. Tym razem figurka uległa okopceniu. Po tych wydarzeniach zadecydowano o przekazaniu rzeźby salezjanom, którzy w Twardogórze założyli swoją parafię. Z całego dużego transportu wysłanego pociągiem do miasta dotarła jedynie skrzynia z posągiem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Po koniecznej renowacji 7 grudnia 1945 r. kapłani umieścili figurkę w ołtarzu głównym, Dzień później dokonano jej poświęcenia i włożono na głowę Madonny z dzieciątkiem tymczasowe korony. Z czasem do świątyni zaczęły ściągać tłumy wiernych i parafian modlących się do twardogórskiej Pani w różnych potrzebach oraz dziękujących za otrzymane łaski. Figurka twardogórskiej Madonny została koronowana 25 września 1995 r. papieskimi koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II w Skoczowie. Koronacji dokonał prymas Polski kard. Józef Glemp. Z kolei ordynariusz kaliski ustanowił świątynię Sanktuarium Diecezjalnym Diecezji Kaliskiej, zaś Jan Paweł II podniósł ją w 2003 r. do rangi Bazyliki Mniejszej.

Po zakończeniu projekcji w Domu Pielgrzyma odbyła się uroczysta agape, w trakcie której wierni mogli zjeść gorący obiad, a także spędzić czas w miłym towarzystwie. Następnie udali się oni do kaplicy, gdzie odbyła się adoracja do Najświętszego Sakramentu. W skupieniu modlili się do Pana Jezusa w swoich osobistych intencjach i śpiewali pieśni ku jego czci. Pątnicy wspólnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, antyfonę Maryjną oraz Litanię do św. Brata Alberta, patrona ubogich i bezdomnych. Na zakończenie pielgrzymki o. Józef Cydejko udzielił wiernym uroczystego błogosławieństwa. Życzył im również bezpiecznego powrotu do domu oraz obfitości łask bożych.

Marek Szalkiewicz