IX piesza pielgrzymka o trzeźwość rodzin i błogosławieństwo dla domów

25 maja 2024 r. odbyła się coroczna Piesza Pielgrzymka o Trzeźwość Rodzin i Błogosławieństwo dla Domów. Udział w niej wzięło udział kilkudziesięciu pątników ze Złotoryi i Wielunia wraz z o. Bogdanem Koczorem oraz br. Pacyfikiem Głowackim.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Wilkowie od mszy świętej odprawionej przez o. Bogdana Koczora, proboszcza Parafii pw. św. Jadwigi w Złotoryi. Podczas nabożeństwa modlono się o trzeźwość dla rodzin, domów oraz osób zmagających się              z uzależnieniami. Ponadto wierni prosili Stwórcę o wsparcie duchowe dla ich dzieci i wnuków. Zebrano również kolektę, z której dochód został przeznaczony na dalszą działalność duszpasterską świątyni w Wilkowie.

Po mszy świętej wierni wyruszyli polami w stronę Kopacza modląc się o spokój i boże łaski dla nich oraz ich najbliższych, a także o uwolnienie osób uzależnionych ze szponów nałogu. Wspólnie z br. Pacyfikiem Głowackim odśpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Oddawali cześć Jezusowi i Świętej Bożej Rodzicielce modląc się do nich oraz śpiewając ku ich czci pieśni na ich chwałę. Z ich ust wybrzmiały pieśni takie jak m.in. „Czarna Madonna”, „Pałac” oraz „Chwalcie łąki umajone”. Pątnicy kontemplowali otaczającą ich przyrodę i w skupieniu dziękowali Bogu za jego dzieło.

Po dotarciu do Kościoła św. Józefa Robotnika na Kopaczu pątnicy odmówili wspólnie z o. Bogdanem Koczorem Modlitwę „Anioł Pański” oraz Litanię do patrona rodzin i rzemieślników. Kapłan podkreślił, iż wielu ludzi tłumaczy swoją nieobecność na Mszach Świętych różnymi powodami. Nie doceniają ich uzdrawiającej mocy oraz faktu, że Bóg chce im podać swoją pomocną dłoń. Ważne jest jednak to, by otworzyli swoje serce na Jezusa i znaleźli w nim oparcie, które pomoże im przetrwać trudny czas. Módlmy się więc w ich intencji, by mogli powrócić do Boga i ponownie wkroczyć na ścieżkę zbawienia

Kolejnym etapem wędrówki pielgrzymów był złotoryjski Kościół pw. św. Jadwigi. W drodze do świątyni odmówili wspólnie z Panią Celiną Nankiewicz tajemnice radosne Różańca Świętego, modląc się w osobistych intencjach. Wspólnie z br. Pacyfikiem Głowackim odśpiewali pieśni takie jak m.in. „Boża radość”. Po dotarciu do świątyni wierni wspólnie z o. Bogdanem Koczorem oddali cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Podziękowali Stwórcy za spokojny i bezpieczny przebieg pielgrzymki, a także za dary Ducha Świętego. Ojciec Bogdan Koczor udzielił wiernym Bożego Błogosławieństwa, po czym wspólnie z nimi zaśpiewał pieśń pt. „Wielbić Pana Chcę”. 

Po zakończeniu pielgrzymki w ogrodzie przyklasztornym odbyła się uroczysta agape, podczas której pątnicy posili się bigosem i ciastem, a także spędzili czas w miłej i serdecznej atmosferze, wymieniając się własnymi doświadczeniami oraz dzieląc się świadectwem. Wysłuchali oni prelekcji o. Bogdana Koczora pt. „Utracone ojcostwo alkoholika”, opartej na jego pracy magisterskiej pod tym samym tytułem. Wyjaśnił on, iż wielu ojców ogarniętych uzależnieniami nie uczestnicy w procesie wychowywania swoich pociech, a jeżeli już to robi to nie przekazuje im właściwych sposobów postępowania i pozytywnych wartości. Ojcowie popadają w alkoholizm najczęściej z powodu braku wolnej woli oraz przybierania postaw uznawanych za niemoralne. Ich dzieci są zaś pozostawione same sobie i nie potrafią odnaleźć się w zaistniałej sytuacji. Osoby uzależnione od alkoholu muszą podjąć ogromną pracę nad sobą, by wyrwać się ze szponów nałogu. Tylko dzięki temu będą w stanie  odzyskać kontakt z dziećmi i nadrobić stracony czas.

Na zakończenie pielgrzymki pątnicy odmówili wspólnie modlitwę o pogodę ducha, zaś o. Bogdan Koczor podziękował im za uczestnictwo w pielgrzymce, zapraszając ich jednocześnie do udziału w przyszłym roku.

Marek Szalkiewicz