Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Włodarskiego

26 maja 2024 r. w złotoryjskim Kościele pw. św. Jadwigi odbyła się msza święta dziękczynna z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Włodarskiego. Podczas nabożeństwa wierni modlili się o zdrowie i dary Ducha Świętego dla kapłana oraz siłę w pełnieniu dalszej posługi. Jednocześnie modlono się w intencji matek o wszelkie łaski i dziękowano im za wsparcie oraz trudy poniesione w wychowaniu.

Podczas kazania ks. Stanisław Włodarski przypomniał parafianom, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, zaś Jezus poświęcił swoje życie na krzyżu, za to by wybawić świat od grzechu. Dodał, iż podczas naszego życia na tym ziemskim padole cały czas pogłębiamy swoją wiarę  i stawiamy kolejny krok na drodze ku świętości. Ponadto ks. Stanisław Włodarski podkreślił, iż uczestnictwo w mszy świętej przybliża nas do życia wiecznego i pogłębia naszą miłość do Stwórcy.

W trakcie mszy świętej wierni zaśpiewali „Te Deum Laudamus”. Ponadto przedstawiciele grup i wspólnot parafialnych dziękowali ks. Stanisławowi Włodarskiemu za owocną posługę kapłańską oraz życzyli mu zdrowia, wytrwałości w pracy duszpasterskiej oraz wszelkiej pomyślności. Duchowny nie krył wzruszenia z życzenia i podziękował wiernym za modlitwy w jego intencji. Wspomniał, iż Kościół pozwolił mu poznać i wgłębić się w słowa Ewangelii. Wyjaśnił również, iż rodzina i małżeństwo są najwyższą wartością, która umacnia nas w wierze do Stwórcy i daje nam wsparcie w każdej sytuacji. Podkreślił, iż zawdzięcza swoim rodzicom wiele i to dzięki ich modlitwom został kapłanem.

Na zakończenie mszy świętej o. Bogdan Koczor złożył matkom życzenia z okazji ich święta, dziękując im za opiekę nad dziećmi oraz przekazane wartości. Udzielił również parafianom uroczystego błogosławieństwa.

Marek Szalkiewicz