Wizyta ojca Savio Sitarczyka

16 czerwca 2024 r. w złotoryjskiej Parafii pw. św. Jadwigi gościł o. Savio Sitarczyk, neoprezbiter oraz wikariusz parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. Poprowadził on nabożeństwo, w trakcie którego wierni modlili się o jego zdrowie, boże łaski oraz owocną pracę duszpasterską. Tego dnia modlono się również o dary Ducha Świętego dla proboszcza złotoryjskiej parafii o. Bogdana Koczora z okazji jego urodzin.

W trakcie mszy świętej o. Savio Sitarczyk odnosząc się do przypowieści o ziarnie i Królestwie Bożym (Mk 4,26-34) podkreślił iż, Jezus cały czas żyje wśród nas i chce, by nasza wiara kiełkowała oraz wydawała z siebie obfity plon. Wiara jest drzewem, które cały czas się rozrasta i daje schronienie ludziom potrzebującym pomocy. Jezus porównuje się do maleńkiego ziarenka i uznaje siebie za sługę uniżonego wobec swojego Ojca w Niebie. Chce również, byśmy i my potrafili dostrzec potęgę Stwórcy, jego miłość oraz wsparcie jakim nas otacza. O. Savio Sitarczyk wskazał, że tak jak Jezus, także i św. Franciszek głosił Dobrą Nowinę wśród biednych, potrzebujących i nierządnic, starał się im pomóc wyjść z trudnej sytuacji i otaczał opieką. Dzięki modlitwie i kontemplacji dojrzał dobro Syna Bożego. Dostrzegł, iż wiara jest jak ziarno, które stale podlewane dojrzewa w naszych sercach i wzmacnia więź ze Stwórcą. Tak jak św. Franciszek, który prowadził ubogie życie i zrezygnował z przyjemności, także i my powinniśmy zwrócić uwagę na to, co najważniejsze i wkroczyć na ścieżkę zbawienia, krocząc ku Jezusowi. Zwracajmy również uwagę na niedolę naszych bliźnich, wysłuchajmy ich i  podajmy im pomocną dłoń. Dobre uczynki wzmacniają naszą wiarę i przybliżają nas ku świętości.

Na zakończenie nabożeństwa złotoryjscy kapłanie podziękowali o. Savio Sitarczykowi za poprowadzenie mszy. Życzyli mu również obfitości łask oraz owocnej posługi. Następnie neoprezbiter udzielił złotoryjskim wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.

Podczas nabożeństwa zebrano kolektę z której dochód został przeznaczony dla o. Savio Sitarczyka na jego dalszą pracę duszpasterską.

Marek Szalkiewicz