Franciszkanie – to określenie bardzo szerokie, obejmuje zakony i zgromadzenia zakonne założone przez św. Franciszka z Asyżu lub w swojej misji i działaniu odnoszące się do idei i myśli głoszonych przez tego świętego kościoła. Szczególnie takie, które realizują zasady opisane w postaci tzw. Reguły braci mniejszych.

Historia zakonu splata się w szczególny sposób z miastem Złotoryja. Zawiłości tego związku opisuje bardzo dokładnie artykuł w czasopiśmie „Echo Złotoryi” wydawanym przez TMZZ:

„Bezsprzecznie Złotoryja może się szczycić posiadaniem najprawdopodobniej chronologicznie drugiego, po Wrocławiu, klasztoru Św. Franciszka na Śląsku. Oba klasztory były fundacjami książęcymi i leżały z początku poza miastem. Zakonnicy przybyli do Złotoryi zapewne z Czech lub Łużyc, a konwent wszedł w skład prowincji polsko-czeskiej.”

„Nie można zapomnieć o jeszcze jednej formie ciągłej obecności franciszkanów w Złotoryi. We wymienianej już krypcie kościoła św. Jadwigi, położonej pod prezbiterium i zakrystiami, wciąż spoczywają w otwartych trumnach szkielety zakonników, pochowanych sprzed 1810 r. Od kilku lat dostęp do krypty jest, niestety, niemożliwy, …”

Zródło: Roman Gorzkowski, „Echo Złotoryi” styczeń 2014 s. 16-18, tekst artykułu dostępny jest na stronie: zlotoryjajadwiga.pl