|

Pielgrzymka ministrantów i marianek | 2 – 5 czerwca | Góra św. Anny

To spotkanie było na górze św. Anny w dniach 2 – 5 czerwca. Z naszej parafii pojechała grupka ministrantów i lektorów wraz z O. Paulinem Marią. Po przyjechaniu na miejsce spotkali się z innymi uczestnikami tego spotkania – było obecnych 220 ministrantów, Marianek i członków scholi parafialnych ze wszystkich naszych klasztorów.